ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 

2013-2017: SEDITRANS Μεταφορά ιζήματος στο ποτάμιο, επιλήμνιο και παράκτιο περιβάλλον
2013: Διερεύνηση υδραυλικής συμπεριφοράς και βελτίωσης καταμερισμού της παροχής στη Χ.Θ. 0+400 του χειμάρρου Διακονιάρη μέσω εργαστηριακού ομοιώματος
2012-2015: SIMUCOAST - Αριθμητική Προσομοίωση Υψηλής Υπολογιστικής Επίδοσης Τρισδιάστατων Παράκτιων Διεργασιών
2009: Τρισδιάστατη Αριθμητική Προσομοίωση της Διάχυσης-Μεταφοράς των Επεξεργασμένων Αποβλήτων από τον Αγωγό της ΔΕΥΑΠ.
2009: Διερεύνηση Χαρακτηριστικών Ροής Ύδατος σε Εργαστηριακό Ομοίωμα Μονάδας Υδροληψίας Αντλιών Ψύξης (Αλιβέρι).
2008-2009: Διερεύνηση των Επιπτώσεων και Ιδιαιτέρως επί της Στερεομεταφοράς εκ Δυνητικών Απολήψεων σε Πέντε Ημιορεινά Υδατορρεύματα.
2008: Προσδιορισμός Όμβριων Καμπυλών για την Περιοχή της Δυτικής Ελλάδος από την Πάτρα έως τον Πύργο.
2008: Μετρήσεις Θερμοκρασίας Υδάτων και Ταχύτητας Ρευμάτων στη Θαλάσσια Ζώνη του Όρμου Αλιβερίου του Νοτίου Ευβοϊκού Κόλπου στη Θέση της Υπό Σχεδιασμό Λιθανθρακικής Μονάδας.
2008: Αριθμητική Διερεύνηση Διασποράς και Διάχυσης Θερμού Ύδατος Επιφανειακής Εκροής στη Θαλάσσια Ζώνη του Όρμου Αλιβερίου του Νοτίου Ευβοϊκού Κόλπου.
2007-2008: Εργαστηριακή Διερεύνηση Αποτελεσματικότητας Διατάξεων Καταστροφής Ενέργειας στην Λειτουργία Ανοικτού Αγωγού με Έντονη Κλίση Πυθμένα.


Σελίδες: << 1 2  > >>