ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται ερευνητικά σε θέματα ροής επιφανειακών, υπογείων και θαλασσίων υδάτων, ρευστομηχανικής, υδραυλικής μηχανικής, παράκτιας υδραυλικής, υδρολογίας και διαχείρισης υδατικών πόρων. Οι ερευνητικές περιοχές του Εργαστηρίου δίδονται στον κατάλογο συνδέσμων αριστερά.