ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Υδραυλική Μηχανική
Ροή σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς, καθώς και σε φυσικά υδατορρεύματα. Διερεύνηση συμπεριφοράς υδραυλικών έργων. Αριθμητική προσομοίωση LES και RANS. Μετρήσεις σε εργαστηριακά ομοιώματα.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:
  • Grigoridis, D.G.E., Balaras, E. and Dimas, A.A., 2009. «Large-Eddy Simulations of Unidirectional Water Flow Over Dunes». J. Geophysical Research, accepted.
  • Dimas, A.A., Fourniotis, N.T., Vouros, A. and Demetracopoulos, A.C., 2008. “Effect of Bed Dunes on Spatial Development of Open-Channel Flow”. J. Hydraulic Research (IAHR), 46, 802-813.
  • Yannopoulos, P.C., Demetracopoulos A.C., and Hadjitheodorou C., 2008, “Quick Method for Open-Channel Discharge Measurements Using Air Bubbles”. Hydr. Eng. (ASCE), 134(6).
  • Demetracopoulos A.C. and Hadjitheodorou C., 1996. “Seepage from Surface Canals by Boundary Element Method”. J. Irrig. Drainage Eng. (ASCE), 122(1).Έργα: