ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 

Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26500, Πάτρα
Ελλάδα
τηλ (+30) 2610 99 6599
fax (+30) 2610 99 6572
email: theano@civil.upatras.gr