ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 

[21/05/2012] Θέση υποψηφίου διδάκτορα με υποτροφία στην Παράκτια Υδραυλική

Περιγραφή:
Γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο Πολιτικό ή Ναυπηγό ή Μηχανολόγο Μηχανικό η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με υποτροφία στο Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Αριθμητική προσομοίωση τυρβώδους διφασικής ροής ύδατος-αέρα λόγω θραύσης κυμάτων» με χρήση κώδικα παράλληλης αρχιτεκτονικής στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ. Η πρόσκληση απευθύνεται σε κατόχους Μ.Δ.Ε. αλλά θα εξετασθούν και εξαιρετικές περιπτώσεις διπλωματούχων. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι ο ενδιαφερόμενος να γίνει δεκτός στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για διδακτορικό. Ελάχιστη απαίτηση προσόντων είναι η καλή γνώση προγραμματισμού. Η ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον υπεύθυνο του ερευνητικού προγράμματος Αναπ. Καθηγητή Αθανάσιο Δήμα (adimas@upatras.gr, 2610-996518) λήγει στις 15/7/2012.