ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 
2009: Διερεύνηση Χαρακτηριστικών Ροής Ύδατος σε Εργαστηριακό Ομοίωμα Μονάδας Υδροληψίας Αντλιών Ψύξης (Αλιβέρι).
Διάρκεια: Φεβρουάριος 2009 - Μάιος 2009

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α.Α. Δήμας

Φορέας Χρηματοδότησης: ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

Ερευνητικές περιοχές: Υδραυλική Μηχανική

Υπηρεσίες: Εργαστηριακές ΜετρήσειςΠερισσότερες φωτογραφίες