ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 
2008: Αριθμητική Διερεύνηση Διασποράς και Διάχυσης Θερμού Ύδατος Επιφανειακής Εκροής στη Θαλάσσια Ζώνη του Όρμου Αλιβερίου του Νοτίου Ευβοϊκού Κόλπου.
Διάρκεια: 2008

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α.Α. Δήμας

Φορέας Χρηματοδότησης: ΔΕΗ Α.Ε.

Ερευνητικές περιοχές: Περιβαλλοντική Υδραυλική, Υδροδυναμική Θαλασσίων Ροών

Υπηρεσίες: Αριθμητικοί Υπολογισμοί - Προσομοιώσεις