ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 
2001-2004: Ανάλυση και Προσομοίωση Δισδιάστατων και Τρισδιάστατων Ρευμάτων Πυκνότητας Βαρύτερων του Αποδέκτη.
Διάρκεια: 2001-2004

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ.Μ. Χορς

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα «Κ. Καραθεοδωρή», Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικές περιοχές: Ρεύματα Πυκνότητας

Υπηρεσίες: Αριθμητικοί Υπολογισμοί - Προσομοιώσεις