ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 
2008-2009: Διερεύνηση των Επιπτώσεων και Ιδιαιτέρως επί της Στερεομεταφοράς εκ Δυνητικών Απολήψεων σε Πέντε Ημιορεινά Υδατορρεύματα.
Διάρκεια: 2008-2009

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α.Κ. Δημητρακόπουλος

Φορέας Χρηματοδότησης: ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ Κ/Ξ

Ερευνητικές περιοχές: Παράκτια Υδραυλική, Υδραυλική Μηχανική, Υδρολογία

Υπηρεσίες: Αριθμητικοί Υπολογισμοί - Προσομοιώσεις