ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 
2007-2008: Εργαστηριακή Διερεύνηση Αποτελεσματικότητας Διατάξεων Καταστροφής Ενέργειας στην Λειτουργία Ανοικτού Αγωγού με Έντονη Κλίση Πυθμένα.
Διάρκεια: 2007-2008

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α. Κ. Δημητρακόπουλος

Φορέας Χρηματοδότησης: ΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Ερευνητικές περιοχές: Υδραυλική Μηχανική

Υπηρεσίες: Εργαστηριακές Μετρήσεις