ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 
2005-2007: Ανάπτυξη Μεθοδολογιών Χαμηλού Κόστους για Ταχεία Πρόβλεψη και Παρακολούθηση Ρύπανσης Ποταμών.
Διάρκεια: 2005-2007

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Γιαννόπουλος

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα «Πυθαγόρας ΙΙ» ΕΠΕΑΕΚ.

Ερευνητικές περιοχές: Υδρολογία

Υπηρεσίες: Μετρήσεις Πεδίου

Συμμετοχή του Εργαστηρίου: Β.Κ. Καλέρης.