ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 
2007-2008: Αριθμητική Προσομοίωση Κυμάτων, Κυματογενών Ρευμάτων και Στερεομεταφοράς στη Δυτική Ακτή του Συγκροτήματος Grand Resort Lagonissi.
Διάρκεια: 2007-2008

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α.Α. Δήμας

Φορέας Χρηματοδότησης: Αττικός Ήλιος Α.Ε.

Ερευνητικές περιοχές: Παράκτια Υδραυλική

Υπηρεσίες: Αριθμητικοί Υπολογισμοί - Προσομοιώσεις