ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 
2008: Προσδιορισμός Όμβριων Καμπυλών για την Περιοχή της Δυτικής Ελλάδος από την Πάτρα έως τον Πύργο.
Διάρκεια: 2008

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β.Κ. Καλέρης

Φορέας Χρηματοδότησης: ΣΥΣΤΑΣ Ε.Μ.Ε.

Ερευνητικές περιοχές: Υδρολογία

Υπηρεσίες: Αριθμητικοί Υπολογισμοί - Προσομοιώσεις