ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 
2009: Τρισδιάστατη Αριθμητική Προσομοίωση της Διάχυσης-Μεταφοράς των Επεξεργασμένων Αποβλήτων από τον Αγωγό της ΔΕΥΑΠ.
Διάρκεια: 2009

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γ.Μ. Χορς

Φορέας Χρηματοδότησης: ΔΕΥΑΠ

Ερευνητικές περιοχές: Περιβαλλοντική Υδραυλική

Υπηρεσίες: Αριθμητικοί Υπολογισμοί - Προσομοιώσεις