ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 
2003-2006: Προσομοίωση Θραυομένων Κυμάτων στην Παράκτια Ζώνη.
Διάρκεια: 2003-2006

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α.Α. Δήμας

Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα «Κ. Καραθεοδωρή»

Ερευνητικές περιοχές: Παράκτια Υδραυλική

Υπηρεσίες: Αριθμητικοί Υπολογισμοί - Προσομοιώσεις