ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 
2013: Διερεύνηση υδραυλικής συμπεριφοράς και βελτίωσης καταμερισμού της παροχής στη Χ.Θ. 0+400 του χειμάρρου Διακονιάρη μέσω εργαστηριακού ομοιώματος
Διάρκεια: 2013

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αλέξανδρος Κ. Δημητρακόπουλος

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΔΡΕΤΜΕ

Ερευνητικές περιοχές: Υδραυλική Μηχανική

Υπηρεσίες: Εργαστηριακές Μετρήσεις