ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
 
 
2008: Μετρήσεις Θερμοκρασίας Υδάτων και Ταχύτητας Ρευμάτων στη Θαλάσσια Ζώνη του Όρμου Αλιβερίου του Νοτίου Ευβοϊκού Κόλπου στη Θέση της Υπό Σχεδιασμό Λιθανθρακικής Μονάδας.
Διάρκεια: 2008

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Α.Α. Δήμας

Φορέας Χρηματοδότησης: ΔΕΗ Α.Ε.

Ερευνητικές περιοχές: Υδροδυναμική Θαλασσίων Ροών

Υπηρεσίες: Μετρήσεις Πεδίου