ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Το αντλητικό συγκρότημα αποτελείται από: (α) υποβρύχια αντλία LOWARA, διαμέτρου 4", ισχύος 1,5kW, παροχής 2,4-9m3/h για μανομετρικό ύψος 77-23m και μέγιστο μανομετρικό ύψος 85m και (β) ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 6KVA και τάσεως 220V αποτελούμενο από γεννήτρια EUROGEN και βενζινοκινητήρα B&S, ισχύος 11HP. Το συγκρότημα δίνει τη δυνατότητα δειγματοληψίας υπόγειου νερού και τη διεξαγωγή αντλητικών δοκιμών μικρής κλίμακας.