ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Το Εργαστήριο διαθέτει μυλίσκους της SEBA με έλικες διαφορετικών διαμέτρων και βήματος ελίκωσης (pitch) που επιτρέπουν μετρήσεις, τόσο στις εργαστηριακές διώρυγες όσο και στο πεδίο, για ένα ευρύ φάσμα ταχυτήτων.