ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Το Εργαστήριο διαθέτει ρευματογράφους τεχνολογίας ADP (Acoustic Doppler Profiler) τύπου ARGONAUT-XR της SONTEK για τη μέτρηση κατανομής ταχύτητας θαλασσίων ρευμάτων και τύπου RCM7 της AANDERAA για τη μέτρηση σημειακής ταχύτητας θαλασσίων ρευμάτων.