ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Κυματογεννήτρια της DHI τύπου αναδευτήρα με άρθρωση και σύστημα ελέγχου ενεργητικής απόσβεσης ανακλάσεως κυμάτων είναι εγκαταστημένη στη δεξαμενή κυμάτων. Ο αναδευτήρας έχει μήκος 7m και ύψος 1m. Το σύστημα συμπεριλαμβάνει λογισμικό σύνθεσης κυμάτων (μονοχρωματικά, φασματικά και χρονοσειρών).