ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα που άπτονται όλων των θεματικών ενοτήτων του Εργαστηρίου. Τα μέλη του Εργαστηρίου έχουν κατά καιρούς διατελέσει σύμβουλοι φορέων και εταιρειών, π.χ. της ΕΤΒΑ για τη Βιομηχανική Ζώνη Πατρών, της ΔΕΥΑ Πατρών, του Οργανισμού Λιμένα Πατρών, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, της ΜΕΤΚΑ Α.Ε.. Επίσης οι κ.κ. Καλέρης και Δήμας είναι τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ο μεν πρώτος για θέματα Υδραυλικού Μηχανικού ο δε δεύτερος για θέματα Μηχανικού Λιμενικών Έργων.


Έργα: