ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Δεξαμενή κυμάτων με επιφανειακές διαστάσεις 12x7m και βάθος νερού 1m. Η δεξαμενή διαθέτει κυματογεννήτρια τύπου αναδευτήρα με άρθρωση και σύστημα ελέγχου ενεργητικής απόσβεσης ανακλάσεως κυματισμών. Το σύστημα συμπεριλαμβάνει λογισμικό σύνθεσης (μονοχρωματικής και φασματικής) και αναπαραγωγής κυμάτων.