ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Σύστημα κλειστών αγωγών διαμέτρου 400mm, το οποίο τροφοδοτείται από πύργο σταθερού φορτίου ύψους 7m που βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του Εργαστηρίου. Ο πύργος τροφοδοτείται από υπόγεια δεξαμενή μέσω τεσσάρων αντλιών. Η μέγιστη παροχή, με την οποία ο πύργος σταθερού φορτίου μπορεί να τροφοδοτήσει το σύστημα των κλειστών αγωγών του Εργαστηρίου είναι 1000 m3/hr. Σε διάφορες θέσεις των κλειστών αγωγών υπάρχουν διατάξεις σύνδεσης, μέσω των οποίων τροφοδοτούνται υδραυλικά ομοιώματα στο χώρο του Εργαστηρίου. Σε διάφορες θέσεις του συστήματος των κλειστών αγωγών υπάρχουν παροχόμετρα Venturi, τα οποία εξασφαλίζουν συνεχή έλεγχο της παροχής.