ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Ρεύματα Πυκνότητας
Δισδιάστατα και τρισδιάστατα ρεύματα πυκνότητας τα οποία δημιουργούνται από την παροχέτευση αποβλήτων σε υδάτινους αποδέκτες. Αριθμητική προσομοίωση RANS.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις:
  • Venetsanos, A.G., Horsch, G.M., and Christodoulou, G.C., 2005. “Assessment of Turbulence Modeling of Density Currents Developing Three-Dimensionally on a Slope”. J. Marine Env. Eng., 7, 325-343.
  • Horsch, G.M., 2004. “The Structure of Two-Dimensional, Steady, Miscible Laminar Density Currents flowing Down an Incline”. J. Hydraulic Research, 42(2), 173-181.
  • Horsch, G.M., 1998. “Steady, Diffusive-Reactive Transport in a Shallow Triangular Domain”. J. Engineering Mechanics (ASCE), 124(10).


Έργα: