ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Περιβαλλοντική Υδραυλική
Διαδικασίες μίξης (μεταγωγή, διάχυση, διασπορά) ρύπων που διατίθενται σε φυσικούς υδάτινους αποδέκτες. Αριθμητική προσομοίωση RANS και Boussinesq.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:
  • Fourniotis, N.Th., and Horsch, G.M., 2008. “Simulation of the Winter Meso-Scale Wind and Tidal Circulation in the Gulf of Patras (Greece)”. Proc. 27th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering OMAE2008-57394, Estoril, Portugal.
  • Demetracopoulos A.C., 1994. “Computation of Concentration Distribution in Natural Streams”, Adv. Engineering Software, 19(3).


Έργα: