ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Παράκτια Υδραυλική
Διάδοση και θραύση κυμάτων στην παράκτια ζώνη. Τυρώδης ροή και μεταφορά ιζήματος στην παράκτια ζώνη. Αριθμητική προσομοίωση LES, RANS, Boussinesq και Εξίσωσης Ήπιας Κλίσης. Εργαστηριακές μετρήσεις στη Δεξαμενή Κυμάτων.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:
  • Dimas, A.A., and Kolokythas, G.A., 2009. “Reynolds Number Effect on Spatial Development of Viscous Flow Induced by Wave Propagation Over Bed Ripples”. In Advances in Environmental Fluid Mechanics. Editors: Dragutin T. Mihailovic and Carlo Gualtieri. World Scientific, London, New York, Singapore, to appear.
  • Dimas, A.A., and Dimakopoulos, A.S., 2009. “A Surface-Roller Model for the Numerical Simulation of Spilling Wave Breaking Over Constant Slope Beach”. J. Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering (ASCE), accepted.
  • Dimas, A.A., 2008. “Discussion on the Numerical Simulation of Wave-Induced Laminar Boundary Layers”. Coastal Engineering, 55, 1243-1244.
  • Dimas, A.A., 2007. “Large-Wave Simulation of Microscale Breaking Waves Induced by a Free-Surface Drift Layer”. Wave Motion, 44, 355-370.
  • Dimas, A.A., and Fialkowski, L.T., 2000. “Large-Wave Simulation (LWS) of Free-Surface Flows Developing Weak Spilling Breaking Waves”. J. Computational Physics, 159, 172-196.


Έργα: