ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Υδρολογία

Αριθμητική προσομοίωση του φαινομένου της απορροής σε υδρολογικές λεκάνες (μοντέλα βροχής-απορροής). Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην απορροή. Ανάλυση ραγδαίων βροχοπτώσεων. Αριθμητική προσομοίωση και μετρήσεις πεδίου.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:

  • Kaleris, V., D. Papanastasopoulos and G. Lagas, 2001: Case study on impact of atmospheric circulation changes on river basin hydrology: uncertainty aspects. Journal of Hydrology, 245/1-4, 137-152.
  • Yannopoulos, P.C., Manariotis, I.D., Ziogas, A.I and V.K. Kaleris (2007). “Methodology of River Pollution Assessment and Preliminary Results”. In Proc. of 32nd IAHR Congress “Harmonizing the Demand of Art and Nature in Hydraulics, eds. Giambolo di Silvio and Stefano Lanzoni, July 1-6, 2007, Venice, Italy, Theme A – Engineering and Management of Freshwater Systems, A1.c: Water Resources and River Basin Management, 059-O, pp. 307; 12 Pages in CD-ROM Proc.
     


Έργα: